проекти

Риал Системс ООД изпълнява различни иновативни проекти, финансирани от частни инвеститори, европейски фондове или собствени разработки. Облачни услуги, облачни изчисления, електронни услуги, електронни административни услуги и информационни системи в различни отрасли на индустрията, държавната и общинска администрация, информационни технологии, геодезия, термография, енергийна ефективност. Развиваме научно изследователска дейност с водещи иниверситети в България, като Технически университет София, Софийски университет и УниБит. Предоставяме услуги по обучение, чрез всички форми на обучение, присъствено, дистанционни и оплайн, чрез иновативни решения върху най популярните платформи за онлайн работа и приложения.